Platía Sími

Platía Sími

Przy ponocnym wejściu na stare miasto znajduje się plac Sími. Swoją nazwę zawdzięcza temu, ze kiedyś znajdował się tutaj arsenał. W północnej części placu znajdują się pozostałości doryckiej świątyni Afrodyty z III w. p.n.e. W zachodniej części placu, za budynkiem w którym znajduje się wystawa malarstwa, znajdują się starożytne wykopaliska. Odkopana została starożytna ulica, ozdobiona z obydwu stron kolumnami. Na północnym krańcu ulicy w czasach rzymskich został wybudowany łuk triumfalny.