Moní Thári

Moní Thári

Interesujący klasztor Thári, poświęcony Archaniołowi Michałowi, leży 4 kilometry na południe od Laérmy. Warty zobaczenia jest przyklasztorny kościół oraz ozdobiony kwiatami klasztorny dziedziniec. Nawa główna kościoła wraz z trzema apsydami pochodzi prawdopodobnie z XIII w, kopuła główna wraz ramionami poprzecznymi została dobudowana na przełomie XIV i XV wieku.
Najstarsze z ponad 20 fresków pochodzą w wczesnych lat wieku XIV, jednak większość została namalowana w 1506 oraz 1620 roku; freski przedstawiają świętych oraz sceny z życia Chrystusa i jego Matki. Wizerunki Chrystusa w apsydach są rzadkością w ortodoksyjnych kościołach: Chrystus został przedstawiony jako stwórca świata. Cztery ramiona kościoła, które mają symbolizować cztery strony świata zostały ozdobione symbolami symbolizującymi czterech Ewangelistów: Anioł symbolizuje Mateusza, Orzeł - Jana, Lew - Marka oraz Byk - Łukasza.