Miasto Rodos

Miasto Rodos

Rodos, miasto położone na północnym krańcu wyspy jest jej stolicą oraz siedzibą rządu prowincji Nomós Dodekaníssu. Miasto daje się poznać z dwóch przeciwstawnych stron: z jednej strony jest to typowe greckie miasto, konglomerat niezbyt udanych architektonicznie hoteli oraz domów mieszkalnych z drugiej zaś, jest to historyczne stare miasto wpisane w 1988 na Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
Miasto zostało założone w roku 408 p.n.e. jako przymierze trzech innych miast: Iálissos, Kámiros oraz Líndos. W czasie budowy została dokładnie zaplanowana i wytyczona siec ulic. Nowe miasto znalazło się w doskonalej pozycji topograficznej i strategicznej, było politycznym, gospodarczym i kulturalnym centrum wyspy. Trzęsienie ziemi w roku 227 p.n.e. zniszczyło sporą część miasta. Czasy rzymskie oraz kolejne trzęsienia ziemi w 142 r. n.e. spowodowały upadek miasta. Do dzisiaj nie jest jasne dlaczego w czasach wczesnochrześcijańskich liczba mieszkańców drastycznie spadała. Kolejny rozkwit miasto przeżyło za czasów joannitów. W latach 1309 - 1523 zakon przeobraził miasto w jedną z najpotężniejszych twierdz Europy. Rodos stało się po raz kolejny najpiękniejszym miastem wschodniego rejonu Morza Śródziemnomorskiego. Pomimo niezwykle mocnych wałów obronnych, które kilkakrotnie były wzmacniane, w roku 1522 miasto zostało zdobyte po morderczej walce przez tureckiego sułtana Sulejmana.
Historyczne stare miasto w Rodos zostało w 1988 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jednolita koncepcja architektoniczna miasta jest niepowtarzalna w skali całego świata. Pomimo niezliczonych rzesz turystów przemierzających miasto w sezonie, zachowana została jego niepowtarzalna atmosfera. Doskonale zachowane budowle w ulicy Rycerskiej wywierają ogromne wrażenie na turystach z całego świata. Także budowle z czasów tureckich, a przede wszystkim meczety budują tę niepowtarzalną atmosferę miasta. Jest czymś niepowtarzalnym stanąć na Platía Ippókratu czy Platía Martírion Evréon i podziwiać piękną architekturę miasta.
Rozwiń tekst