Ulica Rycerska

Ulica Rycerska

Wywierająca ogromne wrażenie średniowieczna ulica Rycerska (Odós Ippoton), wytyczona na pozostałościach ulicy antycznej, zachowała się w doskonałym stanie i w swojej formie jest niepowtarzalna w skali całego świata. Po jej obu stronach znajdują się "zajazdy" czyli dawne mieszkania joannitów rożnych języków i narodowości. To właśnie tutaj rycerze spotykali się na wspólnych naradach oraz podejmowali oficjalnych gości. Za czasów tureckich mieszkali przy tej ulicy przede wszystkim kupcy oraz inni zamożni mieszczanie. Za panowania włoskiego prawie wszystkie zajazdy zostały odnowione. Każdy zajazd, należący do innej grupy joannitów ozdobiony został wyrytym na murach herbem.