Panagía Kastrú

Panagía Kastrú

W południowowschodniej części starego miasta, przecięte ulicą, znajdują się ruiny gotyckiego kościoła z XIV wieku. We wschodniej części zachowały się trzy apsydy zwieńczone sklepieniem krzyżowym.