Moni Vidianís

Moni Vidianís

Monastyr Vidianís został założony w połowie XIX wieku przez mnicha Metodego. Podczas okupacji osmańskiej w roku 1866 monastyr został kompletnie spalony, ale wkrótce został ponownie odbudowany. W czasie okupacji niemieckiej, monastyr stał się ponownie punktem oporu. Opat przypłacił to własnym życiem.
W przyklasztornej cerkwi warto zwrócić uwagę na pięknie wyrzeźbiony ikonostas. Wstęp na teren klasztoru jest bezpłatny.
Na terenie klasztoru znajduje się także niewielki sklepik, w którym mnisi sprzedają przez siebie wyprodukowane produkty spożywcze.