Forum Rzymskie

Forum Rzymskie

Forum Rzymskie (gr. Ρωμαϊκή Αγορά) lub Agora Rzymska to rynek miejski wybudowany za czasów Cesarstwa Rzymskiego. Istniejąca Agora Grecka, była przepełniona pomnikami i ołtarzami i nie spełniała roli centrum miasta. Forum Rzymskie zostało oddane do użytku w roku 10 p.n.e. za panowania cezara Augusta.
Forum miało postać prostokątnego placu otoczonego portykami, w których znajdowały się sklepy. Na teren Forum wchodziło się przez dwie, zlokalizowane po stronie wschodniej i zachodniej, monumentalne bramy. Na bramie zachodniej zachowały się dwie inskrypcje. Pierwsza to dedykacja cezara Augusta o poświęceniu Forum bogini Atenie. Druga to rozporządzenia cezara Hadriana dotyczące handlu oliwą.
Do zwiedzania dostępna jest tylko część dawnego Forum, północna część jest zabudowana – stoją na niej kościół, meczet i budynki mieszkalne.
Do Forum przylega wybudowana w I w. p.n.e. Wieża Wiatrów, ośmiokątna, marmurowa wieża pełniąca funkcję zegara. Na każdej ze ścian umieszczono reliefy poświęcone ośmiu wiatrom i ich bogom. Wewnątrz wieży znajdował się zegar wodny. Jego drewniana konstrukcja nie zachowała się jednak do czasów obecnych, na ścianach widoczne są jedynie ślady po mocowaniach.
Mury Wieży zachowały się do czasów współczesnych w bardzo dobrym stanie. Spowodowane to jest faktem, że w Średniowieczu Wieża pełniła rolę baptysterium a w czasach osmańskich Wieża była siedzibą Derwiszów.
Rozwiń tekst