Agora Ateńska

Agora Ateńska

Agora Ateńska (Αγορά της Αθήνας) to główny plac i centrum życia politycznego, społecznego i handlowego starożytnych Aten. Znajdowały się na niej świątynie, biblioteki i inne budynki użytku publicznego. Charakterystycznymi budowlami znajdującymi się na Agorze były stoa, czyli zadaszone kolumnady, które chroniły przed deszczem i słońcem.
Pierwsze budowle na Agorze powstały około roku 600 p.n.e. W okresie klasycznym Agora Ateńska była miejscem handlu, a także wielkich zgromadzeń mieszkańców i debat politycznych. W tym miejscu odbywały się wybory urzędników, wystawiano (zanim wzniesiono stały teatr Dionizosa na południowych stokach Akropolu) sztuki teatralne, a także organizowano zawody sportowe. Po wybudowaniu Forum Rzymskiego, Agora Grecka zaczęła tracić na znaczeniu. Ostatecznej zagładzie Agora uległa w roku 267 n.e. podczas najazdu Herulów na miasto. Z biegiem czasu na terenie Agory zaczęła powstawać regularna zabudowa miejska. Dopiero pod koniec XX wieku część budynków wyburzono i na teren Agory wpuszczono archeologów, którzy rozpoczęli prace archeologiczne i konserwatorskie.
Do obiektów, które warto odwiedzić podczas pobytu na greckiej Agorze zaliczyć można:
  • Stoę Attalosa (gr. Στοά του Αττάλου), zrekonstruowana dwukondygnacyjna stoa pełniąca w starożytności rolę galerii handlowej. Współcześnie znajduje się tutaj Muzeum Agory, w którym zebrano najcenniejsze przedmioty zebrane podczas prac wykopaliskowych
  • Hefajstejon (gr. Ναός Ηφαίστου), świątynię poświęconą Hefajstosowi i Atenie. Świątynia została zbudowana w porządku doryckim, około roku 445 p.n.e. a jej ściany zostały ozdobione scenami przedstawiającymi sceny z życia Heraklesa i Tezeusza. Świątynia to jeden z najlepiej zachowanych zabytków starożytnej sztuki greckiej w ogóle
  • Kościół Świętych Apostołów (gr. Ναός Αγίων Αποστόλων Σολάκη), greckokatolicką cerkiew z wieku X uważaną za najwcześniejszy przykład ateńskiej architektury bizantyjskiej
Rozwiń tekst