Pantokrátor

Pantokrátor

Pantokrátor jest najwyższym wzniesieniem na wyspie (906 m. n.p.m.). Z każdą kolejną serpentyną wkraczamy w zupełnie odmienny świat. Morski klimat i bujna roślinność wyparta zostaje przez piniowe i sosnowe zagajniki. W miarę zbliżania się do szczytu na widnokręgu pojawia się coraz więcej nieporośniętych niczym skał. Sam wierzchołek to już prawdziwie księżycowy krajobraz. Widok na masyw Pantokrátor jest jedyny w swoim rodzaju. Przy dobrej pogodzie dostrzec można niemal całą linię brzegową Korfu. Daleko na horyzoncie majaczy się wybrzeże Albanii.
Wierzchołek został podzielony na dwie części. Jedna z nich zajmuje potężna antena nadawcza, na wyżej położonej części znajduje się XIV wieczny klasztor Pantokrátor. Z zewnątrz nieciekawy budynek kryje w swoim wnętrzu unikalne XIV i XV wieczne freski i barokowy ikonostas. Jak podaje miejscowy przekaz, klasztor został zbudowany na miejscu znalezienia przez pasterza ikony Pantokratora.
Wzgórze i klasztor warte są odwiedzenia wieczorem, 6 sierpnia, w dniu, w którym obchodzony jest odpust patrona klasztoru. Okoliczni mieszkańcy ze świecami i pochodniami w rękach wspinając się na szczyt, aby w ten sposób uczcić swojego patrona.
Rozwiń tekst