Muzea Kapitolińskie

Muzea Kapitolińskie

Już w roku 1471 z polecenia papieża Sykstusa IV rozpoczęto gromadzenie dzieł sztuki w Palazzo dei Conservatori, renesansowym budynku znajdującym się na rzymskim Kapitolu. Pierwsze zbiory pochodziły z kolekcji zgromadzonej w Pałacu Laterańskim. W roku 1734, na polecenia papieża Klemensa XII zgromadzoną kolekcję udostępniono szerszej publiczności i tym samym otwarto pierwsze muzeum na świecie.
Tak zaczęła się historia kompleksu Muzeów Kapitolińskich, grupy muzeów archeologicznych i sztuki znajdujących się przy placu na Kapitolu. Mecenas kolejnych papieży i eksponaty odnalezione podczas prac wykopaliskowych pozwoliły zgromadzić bogatą kolekcję dzieł sztuki. Po wieloletniej renowacji, w roku 2000 muzea zostały ponownie otwarte dla zwiedzających. Kolekcja zabytków zgromadzona w Muzeach Kapitolińskich jest bardzo pokaźna i ustępuje jedynie kolekcji zgromadzonej w Muzeach Watykańskich. Osoby szczególnie zainteresowane historią bez problemu mogą spędzić cały dzień oglądając zgromadzone eksponaty.
Wejście do kompleksu muzeów znajduje się w Palazzo del Conservatori. Poniżej znajduje się wyciąg z najważniejszych dzieł sztuki zgromadzonych w Muzeach Kapitolińskich:
  • Museo del Palazzo dei Conservatori został zbudowany przez Michała Anioła w 1568 roku, następnie był wielokrotnie przebudowany i rozbudowany. Kolekcja zgromadzona w pałacu obejmuje głównie znaleziska archeologiczne. Na przeszklonym dziedzińcu znajduje się jeździecki posąg cesarza Marka Aureliusza. Wewnątrz muzeum znajdują się również fundamenty antycznych świątyń znajdujących się kiedyś na Kapitolu.
  • Tak zwane Appartamento dei Conservatori obejmują najstarszą część Palazzo dei Conservatori z kolekcją z roku 1471. W Sala del Triomfi znajduje się słynna rzeźba przedstawiająca chłopca wyciągającego cierń ze stopy. Rzeźba datowana jest na I wiek p.n.e. W Sala della Lupa wystawiona jest Wilczyca Kapitolińska, rzeźba wilczycy będącej symbolem miasta. Według najnowszych badań rzeźba powstała w okresie późnego średniowiecza, a nie jak się wcześniej przyjmowało w okresie etruskim. Bliźnięta Romulus i Remus zostały dodane dopiero w roku 1490, przypuszczalnie wykonał je Antonio Pollaiuolo.
  • W skrzydle zbudowanym w latach 1939-1941 mieści się Pinakoteka, w której wystawione są dzieła takich artystów jak m.in. Caravaggio, Tycjan i Rubens.
  • W Palazzo Clementino Cafferelli wystawione antyczne popiersia, freski i reliefy.
  • W leżącym naprzeciwko Palazzo Nuovo znajdują się rzeźby pochodzące z kolekcji Collezione Albani. Na dziedzińcu pałacu znajduje się o ogromna marmurowa rzeźba przedstawiająca bóstwo rzeczne Marforio. Rzeźba datowana jest na I wiek. W Sali Cesarskiej (Sala degli Imperatori) znajduje się posąg siedzącej Heleny oraz popiersia cesarzy rzymskich m.in. Nerona, Karakali, Marka Aureliusza i Augusta. W kolejnej Sali, Gebinetto della Venere, znajduje się posąg Wenus Kapitolińskiej.
  • Palazzo dei Conservatori połączone jest z Palazzo Nuovo podziemnym przejściem, tzw. Galerią Lapidaria, w której wystawione są fragmenty antycznych murów z zachowanymi inskrypcjami i reliefami.
  • Galeria Lapidaria połączona jest z Tabularium, czyli antycznym archiwum. Z Tabularium roztacza się wspaniały widok na całe Forum Romanum.
  • Na najwyższym piętrze Palazzo dei Conservatori znajduje się kafeteria Terrazza Caffarelli skąd roztacza się wspaniały widok na miasto.
Rozwiń tekst