San Satiro

San Satiro

Kościół św. Satiro to prawdziwy architektoniczny klejnot z przełomu epoki średniowiecza i renesansu. Przechodząc obok, ruchliwą Via Torino, kościół jest prawie niezauważalny, wtłoczony w dużo większe sąsiednie budowle. Pierwsza świątynia, Capella della Pietá, została wybudowana w IX wieku i poświęcona św. Satiro, bratu św. Ambrożego. Świątynia została zwieńczona wspaniałą romańską dzwonnicą, która na długo stała się wzorem dla nowobudowanych kościołów lombardzkich.
Wnętrza współczesnego kościoła oraz zakrystia zostały wybudowane w roku 1478 według projektu mistrza Bramante.