Agora

Agora

Agora była w czasach antycznych centrum życia publicznego, rynkiem oraz miejscem gdzie odbywały się zebrania mieszczan. Szacuje się, że Agora w Kos oparta była na prostokącie o wymiarach 160x80 metrów. Ze świetności dawnej agory do czasów obecnych pozostały następujące budowle:
Świątynia Afrodyty. Z tej ogromnej świątyni pozostały jedynie podstawy korynckich kolumn z marmuru, które obramowywały wymurowany podest.
Mozaiki podłogowe. Jeszcze przed 10 laty można było praktycznie w każdym zakątku Agory oglądać mozaiki podłogowe. W między czasie, dla ochrony przed słońcem, wodą i turystami, przykryto je grubą warstwą piasku. Pozostawiona została jedynie jedna, znajduje się ona na północ od świątyni Afrodyty, pod palmą. Zabytek ten, zbudowany z miniaturowych kwadratów przedstawia rożne zwierzęta.
Kolumnada. Pochodzi ona z IV lub III wieku przed Chrystusem i uchodzi za najstarszy obiekt na agorze. Dwie kolumny zostały na nowo postawione.
Bazylika. Tuz obok kolumnady znajdują się ruiny wczesnochrześcijańskiej bazyliki. Mimo swoich sporych rozmiarów (72x24 metry) nie zachowało się z niej zbyt wiele. Ruiny schodów i kawałki posadzki kaplicy chrzcielnej, to wszystko, co można zobaczyć.
Hellenistyczne mury obronne. Pozostałości wałów obronnych rozciągają się przez cały teren agory. Miejscami są one szerokie na 8 metrów.
Średniowieczne miasto. Z panowania Joannitów na wyspie miasto zostało częściowo odbudowane. W zachodniej części agory zachowała się część murów obronnych i jedna brama wjazdowa.
Rozwiń tekst