Salona

Salona

W pobliżu miejscowości Solin znajdują się ruiny osady Salona, stolicy rzymskiej prowincji Illyricum. Wykopaliska w Salonie są największymi i najważniejszymi wykopaliskami dotyczącymi okresu panowanie Rzymian w całej Chorwacji.
Miasto Solina zostało założone w roku 74 przed Chrystusem przez Rzymian. Kres miastu położył najazd Awarów oraz Słowian w VII wieku naszej ery. Za czasów cezara Augusta, Solina zamieszkała była przez ponad 60.000 mieszkańców. W roku 240 w mieście urodził się późniejszy cezar Dioklecjan. Pomiędzy IV i VI wiekiem Salona była ważnym ośrodkiem kultywowania religii chrześcijańskiej.
Spacerując po ruinach dawnej Salony podziwiać można miedzy innymi bardzo dobrze zachowane mury miejskie wraz z wieżami oraz ruiny bazyliki z V wieku. W bazylice miejsce swojego wiecznego spoczynku znaleźli pierwsi chrześcijanie jak również kolejni biskupi miasta, w tym także patron Splitu, biskup Dominik. Na terenie wykopalisk znajdują się poza tym ruiny term, mieszczący 12.000 widzów amfiteatr jak również wiele sarkofagów. W niewielkim muzeum zgromadzono kilkanaście ciekawych eksponatów odnalezionych na terenie wykopalisk, najciekawsze znaleziska są jednak do zobaczenia w muzeum archeologicznym w Splicie.
Rozwiń tekst