Rezerwat Ropotamo

Rezerwat Ropotamo

Niezwykłą cechą mierzącej zaledwie 20 kilometrów rzeki Ropotamo (bułg. Ропотамо) jest fakt, że słodka woda płynie jedynie niewielkim jej fragmencie położonym w najbliższym sąsiedztwie źródła. Na dalszym odcinku woda jest już słona. W roku 1992 na terenie otaczającym rzekę utworzono rezerwat przyrody. Teren rezerwatu porastają wiekowe dęby, wiązy, buki i jesiony. Gęstą puszczę zamieszkują jelenie, dziki, wilki, szakale i inne dzikie koty. Aby zobaczyć piękno dzikiej przyrody najlepiej wybrać się na rejs łódką. Przystań, z której odpływają łódki znajduje się w pobliżu drogi 99. W dół rzeki pływają duże łódki, zabierające na pokład 25 osób. W górę rzeki można popłynąć motorówką. Płynąc w stronę morza (rejs w obydwie strony trwa około 90 minut) można podziwiać zarówno bogatą florę i faunę rzeki. Rejs urozmaicają piękne widoki na otaczające rzekę wzgórza. Płynąc w górę rzeki (rejs trwa około 40 minut) zagłębiamy się coraz bardziej w dziewiczą puszczę aż docieramy do miejsca, od którego rzeka jest zbyt wąska dla motorówek. Wycieczka w górę rzeki przeznaczona jest raczej dla osób, które chcą obcować z dziką przyrodą.
Rozwiń tekst