Wąwóz Kraków

Wąwóz Kraków

Wąwóz Kraków – boczna odnoga Doliny Kościeliskiej, skalny jar rozpoczynający się na wysokości ok. 1030 m n.p.m.w górnej części Polany Pisanej, po jej wschodniej stronie. Wąwóz ma łączną długość ok. 1,5 km i biegnie aż po Kamienne Tomanowe w zachodnich zboczach Ciemniaka, gdzie na wysokości ok. 1350 m n.p.m. rozpłaszcza się i zatraca. Zo zwiedzania udostępnione jest zaledwie piersze 100 metrów wąwozyu, dalsza jego część objęta jest ścisłą ochroną przyrody i jest niedostępna dla turystów. Nazwa wąwozu ma korzenie góralskie: górale wędrujący sporadycznie do Krakowa zauważyli podobieństwo wąskich uliczek krakowskiego Starego Miasta do skalnego wąwozu w Dolinie Kościeliskiej. Stąd pochodzi nazwa całej doliny (Kraków) oraz znajdujących się w jej otoczeniu turni (Ratusz, Baszta, Kościół), jaskiń (Smocza Jama) oraz rozszerzenia doliny (Rynek).
Po prześciu udostepnionego fragmentu wąwozu należy wspiąć się na pionową niemal skałę (drabinka), w której znajduje się wejście do jaskini – Smoczej Jamy. Smoczą Jamę można także ominąć wspinając się stromą scieżką ubezpieczoną systemen łańcuchów i klamer. Po wyjściu ze Smoczej Jamy pomiędzy świerkami rozpościera się widok na turnie – Saturn i Ratusz.
Rozwiń tekst