Castello Sforzesco

Castello Sforzesco

Castello Sforcesco to zamek klanów sprawujących władzę nad miastem (najpierw była to dynastia Visconti a później Sforza). Został zbudowany nie po to, aby bronić miasta przed atakami z zewnątrz, ale aby zagwarantować bezpieczeństwo panującej dynastii i chronić ją przed atakami własnych mieszczan.
Budowa pierwszej części zamku rozpoczęła się w 1368 roku. Pod koniec wieku XV, Ludovico il Moro nakazał dalszą budowę. Zamek rozbudowano wtedy o reprezentacyjne komnaty. Sama budowla posłużyła jako wzór do budowy Kremla. W roku 1485 włoscy mistrzowie rozpoczęli budowę tego symbolu carskiej władzy wzorując się właśnie na Castello Sforzesco.
Podczas hiszpańskiej i austriackiej okupacji, zamek służył jako wystawna rezydencja i cytadela. W czasie drugiej wojny światowej zamek uległ poważnym zniszczeniom. W latach pięćdziesiątych XIX stulecia przeprowadzono gruntowną restaurację zamku, odbudowano zniszczone fragmenty (między innymi basztę nad główną bramą wjazdową oraz przystosowano go do nowoczesnych ekspozycji muzealnych.
Dzisiaj Castello Sforzesco mieści m.in. kolekcję średniowiecznej, renesansowej i barokowej sztuki włoskiej, francuskiej i holenderskiej. Do najcenniejszych eksponatów należy Pietà Rondanini - ostatnie, nieukończone dzieło Michała Anioła.
Rozwiń tekst