Odeon Heroda Attyka

Odeon Heroda Attyka

Odeon Heroda Attyka (gr. Ωδείο Ηρώδου του Αττικού) uchodził za największy i najwspanialszy z odeonów starożytności. Podobnie jak teatr, w odeonie wystawiono sztuki teatralne i występy muzyczne. Odeony były jednak znacznie mniejsze niż teatry, były także przykryte dachem.
Odeon w Atenach został zbudowany w roku 161 przez Heroda Attykę, greckiego mówcę, rzymskiego działacza politycznego, patrycjusza ateńskiego i rzymskiego a także nauczyciela Marka Aureliusza.
Odeon posiadał 32 rzędy widowni i mógł pomieścić do 6 tysięcy widzów. Cały budynek, dla lepszej akustyki pokryty był dachem z drewna cedrowego.
Znakomita akustyka obiektu wykorzystywana jest także współcześnie. Corocznie odbywają się w nim koncerty w ramach Festiwalu Ateńskiego. Poza koncertami obiekt jest zamknięty. Można jedynie przejść wzdłuż jego górnej krawędzi i podziwiać z góry.