San Maurizio

San Maurizio

Kościół świętego Maurycego pierwotnie podzielony był na dwie części. Jedna z nich była dostępna dla wiernych, a druga stanowiła kaplicę dla zamkniętego klasztoru benedyktynek. Dzisiaj obydwie części są swobodnie dostępne dla zwiedzających. Wnętrza tego renesansowego kościoła (budowę rozpoczęto około roku 1503) ozdobione są przepięknymi freskami ściennymi wykonanymi przez mistrza Bernandino Luiniego (i jego uczniów) pomiędzy latami 1522 i 1529.
W kościele regularnie odbywają się koncerty muzyki organowej, znajdują się tutaj także najstarsze organy w Mediolanie.
Obok kościoła, w budynkach dawnego klasztoru, znajduje się muzeum archeologiczne. W jego podziemiach oraz w ogrodzie widoczne są ruiny murów obronnych rzymskiego miasta. Muzeum prezentuje całkiem pokaźną kolekcje mozaik podłogowych. W jednej z sal wystawione są znaleziska z czasów greckich oraz model miasta z czasów rzymskich.