Campo San Giacometto

Campo San Giacometto

Campo San Giacomo di Rialto to niewielki, otoczony arkadami plac położony niedaleko mostu Ponte di Rialto. Na placu, na niewielkim podwyższeniu stoi słup o nazwie Gobbo di Rialto, na którym przed laty obwieszczano prawa handlowe i podatkowe.
Oprócz tej zaszczytnej roli, Gobbo di Rialto pełnił także inną funkcję, a mianowicie był metą karnego biegu. Otóż złodzieje i inni łotrzykowie w ramach wyroku sądowego otrzymywali za zadanie przebiec nago z placu św. Marka do owego Gobbo di Rialto. Podczas biegu nieszczęśnicy popędzani byli rożnego rodzaju biczami.
Tuż przy placu znajduje się wejście do kościoła San Giacometto.