Ágios Herakleídios

Ágios Herakleídios

W pobliżu miejscowości Tamassós znajduje się niewielki klasztor Ágios Herakleídios (gr. Áγιος Ηερακλείδιος) zamieszkany przez kilka zakonnic. Święty Herakleídios był pierwszym biskupem na wyspie. Po rozwiązaniu biskupstwa przez Krzyżowców, Tamassós i klasztor podupadły i straciły na znaczeniu. Po długim okresie zapomnienia, w roku 1962 z polecania arcybiskupa Makariosa klasztor został ponownie zamieszkały przez zakonnice. Najważniejszym skarbem przechowywanym w przyklasztornym skarbcu są relikwie biskupa Herakleídios. W kilku miejscach dzisiejszego kościoła odsłonięte zostały fragmenty mozaik i kolumnady pochodzących z wczesnochrześcijańskiej bazyliki.