Kościół Matki Bożej Cudownej

Kościół Matki Bożej Cudownej

Kościół Matki Bożej Cudownej jest jednym z dwóch bliźniaczych, barokowych kościołów znajdujących się przy Piazza del Popolo. Kościół został zbudowany w latach 1662 – 1679, za pontyfikatu papieża Aleksandra VII. Kościół składa się z ośmiobocznej nawy nakrytej kopułą oraz z krótkiego zamkniętego półkoliście prezbiterium. Fasada frontowa poprzedzona jest trójkątnym portykiem wspartym na czterech kolumnach.
Najważniejsze zabytki kościoła znajdują się w prezbiterium. W barokowym ołtarzu głównym umieszczony jest XVI-wieczny obraz Matki Bożej Cudownej. Zaś na ścianach prezbiterium znajdują się dwa bliźniacze pomniki nagrobne przedstawicieli rodu Gastaldi ozdobione personifikacjami wiary, nadziei, roztropności i umiarkowania. Pod chórem znajduje się pomnik kardynała Girolamo Gastaldi, fundatora kościoła.