Górtis

Górtis

Początki osady Górtis sięgają prawdopodobnie ery minojskiej, jednakże pierwszy okres swej świetności Górtis przeżyło w okresie doryckim. W V wieku p.n.e. Górtis jako pierwsze miasto w Europie spisało Kodeks Miejski. Rzymianie, którzy byli kolejnymi władcami wyspy uczynili z Górtis stolicę prowincji obejmującej swym zasięgiem nie tylko Kretę, ale także sporą część północnej Afryki (dzisiejsza Libia). Miasto osiągnęło szczyt świetności w III w. n.e. Panowanie Osmańskie to utrata znaczenia miasta i powolny jego upadek. Ruiny y tego okresu charakteryzują się dużą różnorodnością, obejmują m. in. imponujący teatr oraz kilka świątyń.
Wykopaliska po północnej stronie drogi:
Przy głównym wejściu na ogrodzony obszar widać imponujące ruiny bazyliki Ágios Títos, wybudowanej w VI w. n.e. na miejscu zniszczonej, starszej świątyni. Patronem kościoła był święty, który nawrócił Kretę i został jej pierwszym biskupem.
Dalej znajduje się odeon, do ozdoby którego Rzymianie wykorzystali tabliczki kamienne zawierające spisany przez Greków Kodeks Miejski. W małym muzeum prezentowane są ogromne rzeźby świadczące o dawnym znaczeniu miasta.
Wykopaliska po południowej stronie drogi:
Dalsze wykopaliska rzymskiego miasta są dobrze schowane w oliwnym gaju. Ciągle trwające prace archeologów odsłaniają coraz to nowe fragmenty bogatej historii Górtis.
Pierwszymi ruinami znajdującymi się przy wąskiej kamiennej ścieżce są ruiny świątyni bogów egipskich. Od czasu zdobycia Egiptu, Rzymianie zaczęli oddawać cześć także głównym bogom egipskim: Izydzie oraz Serapisowi. Z dawnej świątyni najlepiej zachowała się misa do prowadzenia ablucji.
Kolejną świątynia jest świątynia Apollona, która jest aktualnie największą odkopaną świątynią Górtis.
Dalej znajdują się ruiny pretorium i nimfeum. Budowle te wchodziły prawdopodobnie w skład pałacu, w którym mieszkał władca miasta. To właśnie na terenie tego pałacu odbywało się publiczne życie miasta, debaty, procesy i narady.
Po południowej stronie pretorium znajdują się ruiny amfiteatru, który prawdopodobnie został wybudowany na terenie dawnego greckiego stadionu.
Rozwiń tekst