Cretaquarium

Cretaquarium

Cretaquarium to publiczne akwarium zlokalizowane w pobliżu miejscowości Gournes. Projekt Cretaquarium został opracowany przez pracowników dawnego Instytutu Biologii Morskiej Krety (IMBC) którego celem było stworzenie pierwszego dużego akwarium w Grecji, jako część morskiego parku dla badań naukowych, edukacji, kultury i rekreacji. Obiekt mieści się w budynkach przebudowanych po dawnej bazie wojsk USA.
W akwarium znajduje się 2.500 zwierząt morskich z 250 różnych gatunków. Powierzchnia obiektu to 1.600 m², a objętość zbiorników wodnych to 1.700.000 litrów.