Fori Imperiali

Fori Imperiali

Fori Imperiali, to znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Fora Cezara, Augusta, Wespazjana, Nerwy oraz Trajana. Fora były kolejno dobudowywany i stanowiły jeden kompleks świątynny.
Forum Cezara to najstarsze forum całego kompleksu. Wzniesione zostało w okresie pomiędzy latami 54 a 46 p.n.e z polecenia Juliusza Cezara. Główną budowlą forum była świątynia Wenus Genetrix. Świątynia to dar wotywny Cezara po zwycięstwie w bitwie pod Farsalos. Wewnątrz świątyni znajdował się posąg bogini, opiekunki rodu Juliuszów. Obok ustawiono pomnik Kleopatry. Do naszych czasów ze świątyni pozostały trzy kolumny, fragmenty belkowania oraz fryz. Oprócz świątyni zachowały się jeszcze fragmenty publicznej latryny. Budowa Forum Cezara dokończona została przez Oktawiana Augusta.
Forum Augusta zostało oddane do użytku w 2 roku p.n.e. Najważniejszą budowlą tego Forum była świątynia Marsa Mściciela, która została wybudowana 40 lat po otwarciu Forum i miała przypominać o morderstwie Juliusza Cezara. Budowę świątyni ślubował cesarz Oktawian August za wsparcie w pomszczeniu śmierci Juliusza Cezara. Ze świątyni zachowało się kilka kolumn i fragmenty schodów. Na Forum Augusta zbiera się w czasie wojny rzymski Senat.
Forum Trajana to największe i najpóźniej zbudowane forum rzymskie. Budowę rozpoczęto w roku 107 a uroczyste otwarcie placu wraz z jego poświęceniem miało miejsce w dniu 18 maja 113 roku. Wejście na Forum Trajana prowadziło z Forum Augusta przejściem pod łukiem triumfalnym. Centralne miejsce na placu zajmował posąg Trajana na koniu. Naprzeciwko wejście znajdowała się Bazylika Upia oraz biblioteka, na dziedzińcu której znajdowała się Kolumna Trajana. Budowa największego i najbardziej spektakularnego Forum została zakończona dopiero 30 lat po śmierci cesarza. Trajan odstąpił od tradycji poprzedników budując na ufundowanym przez siebie rynku nie świątynię tylko bazylikę i bibliotekę.
Rozwiń tekst